VMO迷你雾化芯

VMO迷你雾化芯

适用于VGO TANK雾化器。 VMO 迷你雾化芯采用两种线圈,一种是细网格线圈,另一种是粗网格线圈。 线圈由完全镀金和无铅的黄铜材料制成,旨在最大限度地减少潜在的有害化学反应。
Types
  •  0.35欧姆粗网格雾化芯
  •  0.60欧姆细网格雾化芯

产品规格:

尺寸:

  11 * 13毫米


材料:

  镀金和无铅黄铜(线圈头)

  铁铝(加热元件)


阻值:

  0.35欧姆(粗网格)

  0.6欧姆(细网格)


每包数量:

  5个